• Swingová tančírna

    Večer s hudbou a tancem

  • Mezinárodního den tance před Cooltourem

    Spojení všech tanečníků nejrůznějších stylů, výrazů, či žánrů v jeden den.