Do Jatek nebo na jatka?

Podívejte se na naši představu nových Jatek. Přidejte se k tvorbě tohoto prostoru a přečtěte si něco málo o současné situaci a záměru města zprovoznit slavnou ruinu.

Zastupitelstvo města Ostravy ve středu 21. 6. 2017 schválilo odkup několika budov na ulici Stodolní. Jedná se o soubor objektů, které v minulosti patřily do areálu městských jatek a již delší dobu chátrají. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně významnou stavbu v centru města, navíc naproti frekventované železniční zastávky, motivací k odkupu byl především hyzdící dojem, který udělá neutěšené okolí na člověka, který přilákán skvosty Ostravy očekává parádu. Místo toho návštěvník upadne do deprese a pokud se mu podaří přijet v pátek večer, mění se jeho smutný dojem na strach ze kdysi legendární Stodolní, vezme nohy na ramena a pokud se aspoň trochu orientuje, prchá k Ostravici, kde se konečně může uklidnit pivem v místních podnicích, které se v poslední době staly útočištěm Ostravanů. Ať je to Dock, Minikino kavárna, Barrák, Pjetka, Cooltour a další.

Město se nyní rozhodlo, že se pokusí s tímto stavem něco udělat a oživit tuto chátrající oblast a umístit do těchto objektů kulturní náplň. Mnoho z vás ví, že Cooltour v roce 2011 zvolil pro své umístění dům, který byl odsouzen k zániku. Nikdy jsme nevěděli, kdy můžeme skončit – i tak jsme investovali soukromé prostředky do oprav a rekultivace Pavilonu E a C na Černé louce. Cooltour za svou dobu existence aktivně hledá prostory, kde by se nám podařil rozvinout plán mezinárodního kulturního centra, s příležitostmi pro zahraniční umělecké rezidence, mezinárodní spolupráci, větší komunitní projekty a progresivní umění. Postupem času a s rostoucí zkušeností jsme začali narážet na omezení prostor, které máme k dispozici až do té míry, že jsme museli rušit některé zajímavé aktivity a projekty, které se nám nabízely. Například spolupráce s velvyslanectvími Norska, Finska a Švédska nás motivovala k záměru vybudovat rezidenční centrum pro současný tanec a cirkus, nicméně teď to udělat nelze.

Když jsme se někdy v březnu dověděli, že se jedná o odkupu části jatek (nezaměňovat za historickou část, kde bude sídlit příspěvková organizace PLATO), oslovili jsme město s naším záměrem o budoucí využití prostor s tím, že máme zájem tam být, budovat a organizovat, ale že bychom přizvali další zájemce o tvoření v tomto místě a pokusili se vytvořit demokratický a rovný vztah tak, aby došlo k naplnění všech prostor a to ne pouze Cooltourem. Proto jsme před měsícem a půl oslovili asi 40 lidí, o kterých jsme věděli, že jsou aktivní a že by možná měli zájem se k tomuto nápadu přidat a řada z nich na toto volání slyšelo.

V tuto chvíli také oslovujeme vás všechny s výzvou k zapojení se do projektu kulturního centra na Jatkách, se kterým budeme oslovovat město. Udělejte si představu toho, nad čím přemýšlíme z prezentace. Je to zatím koncepce – neberte to doslova – a projekt se bude konkrétně upravovat podle skutečných potřeb zúčastněných.

Nyní jsme v situaci, kdy se teprve rozhodlo o nákupu budov s vizí využití pro kulturní záměr, ale bude následovat řada jednání. Tato se nebudou týkat pouze rozhodnutí města, ale také budou obsahovat nutnou komunikaci s Evropskou komisí (která schválila program podpory kultury pro Ostravu) tak, aby byl proces využití a budování transparentní pro všechny. To znamená, že i existence Cooltouru v těchto prostorech bude předmětem výběrového řízení.

Zatím nevíme, jakým způsobem by se měla ubírat případná rekonstrukce, i když my bychom byli rádi, kdyby náklady zůstaly minimální a všichni, kdo tam půjdou, budou připraveni na systém „oprav si svoji ruinu“.

Tak to vidíme my, ale není důvod, proč by neměly vzniknout další návrhy, které by město mohlo posoudit.

Teď jsme na začátku, ale my si sedáme ke kompu a začínáme psát příběh, který chceme uskutečňovat v jatkách.

Vyzýváme tedy všechny, abyste jej psali s námi, nebo aby jste napsali ten svůj. Pojďme na Jatka, budou to jatka :) #pome