Extempore: divadelně pohybová dílna

18.11.2018 / 14:30 - 16:00

Karolína Hýsková

Pohybový workshop

Taneční sál

Rádi byste si vyzkoušeli, co obnáší práce herce? Co všechno vlastně znamená „hrát“? V divadelně-pohybové dílně Extempóre se budeme v každé lekci věnovat určité oblasti potřebné k práci na jevišti. Pohrajeme si s možnostmi našeho těla a hlasu. Zkusíme objevit hranice naší fantazie a využít ji vcimprovizačních cvičeních. Projdeme si základy tvorby jevištní situace a hereckých gagů. Budeme pracovat s krátkými texty známých autorů, ale také s vašimi autorskými texty. Sáhneme také do možností nonverbálního divadla, pantomimy a nenáročné akrobacie. Budeme zkrátka objevovat, tvořit, mluvit, mlčet a hrát si!

Partnering s Kinetic Orchestra

19.11.2018 / 18:45-20:45

Jarkko Mandelin

Pohybový workshop

Taneční sál

Kinetic Orchestra je finské uskupení performerů, které doslova žije pohybem. Kinetic Orchestra aktivně organizuje workshopy a lekce akrobacie, současného tance a partneringu a propojení těchte technik budete moci zažít na vlastní kůži i v Ostravě!

Floorwork s Kinetic Orchestra

20.11.2018 / 19:15 - 20:45

Jarrko Mandelin

Pohybový workshop

Taneční sál

Kinetic Orchestra je finské uskupení performerů, které doslova žije pohybem. Kinetic Orchestra aktivně organizuje workshopy a lekce akrobacie, současného tance a partneringu a propojení těchte technik budete moci zažít na vlastní kůži i v Ostravě!