Příští přísliby

Nová scéna

Společenské setkání umělců a veřejnosti zahájené přednáškou Niny Vangeli. Ohlédnutí za 30 lety tance završí reflexe dnešní doby, na což budou v diskusi moderované Martou Ljubkovou reagovat pozvaní hosté Lucia Kašiarová, Yvona Kreuzmannová, Michal Záhora a další. Diskuse se bude týkat především otázek „co v dnešní době formuje umělcovo sebevyjádření?“ a „nakolik je umělec nucen podléhat současným trendům?“.

SVĚTOVÁ PREMIÉRA nastupující tvůrčí generace:
Tereza Krejčová & Václav Chalupský: Naturamela
Jitka Čechová: Chiaroscuro Hédonistico
Nikola Němcová: Diskurz pomíjivosti