Putovní laboratoř divadelní praxe / Ostrava

Divadelní dílna

Putovní laboratoř divadelní praxe vychází z dlouholetých zkušeností Divadla Archa založených na vlastní umělecké práci, dílnách ve specifických lokalitách a metodě Mezinárodní letní školy – dokumentárního divadla v sociálním kontextu.
Umělecký tým Divadla Archa představí formou divadelních dílen postupy, které vycházejí z principu sdílené zkušenosti a respektu k tvůrčí osobnosti jejích účastníků. Důraz bude kladen především na experiment a hru jako kreativní východisko jednotlivých divadelních složek.
Britští experti seznámí účastníky dílen s dlouhodobou praxí uměleckých organizací Spojeného království v oblasti komunitního a aplikovaného divadla.

Hlavní východiska:
Jak mohou umělecké aktivity ovlivnit aktuální společenskou situaci?
Jak může rozhovor s druhým vést ke scénáři?
Jak může zvuk ovlivnit téma celého představení?
Kdy může být video partnerem nebo tvořit prostor?
Jakým způsobem lze jednotlivé složky propojovat?

Světla, video, zvuky, to vše je stejně důležité jako herecká, režijní i dramaturgická práce.
Práce s lidmi, kteří nemají žádné umělecké vzdělání, může být přínosnější než práce s profesionály. Stejně tak by profesionálové měli mít praktické zkušenosti s jinými uměleckými obory, ne pouze s těmi, které jsou jim vlastní.

Co je cílem dílen?
● Hledat formou tvůrčí práce nové cesty ke komunikaci mezi umělci a reprezentanty sociálních skupin.
● Definovat a pojmenovat divadelní postupy, které umožní účastníkům dílen rozvoj jejich odborné praxe.

Pro koho jsou dílny určeny?
● Pro aktivní odborníky se zaměřením na rozvoj občanské společnosti: sociální pracovníky, pedagogy, členy organizací, které pracují se sociálně specifickými skupinami, a další zájemce.
● Pro umělce se zkušenostmi v oblasti sociálně specifického divadla: režiséry, dramaturgy, performery, hudebníky, výtvarníky, tanečníky a další, kteří dále chtějí v této oblasti rozvíjet své schopnosti.

► JAK SE PŘIHLÁSIT:
Zašlete motivační dopis a své profesní CV na adresu romana.sekacova@archatheatre.cz do 8. 2. 2019.
Na základě zaslaných přihlášek vybere Divadlo Archa 15 – 20 účastníků pro dílnu v každém kraji.

Dílna je díky podpoře organizace British Council pro účastníky zdarma.
Po individuální domluvě rádi pomůžeme se zajištěním ubytování.
Kreativní dílny budou probíhat vždy od 10 do 17 hodin. Součástí všech pracovních dní bude lehký oběd v prostorách partnerských center. Podmínkou účasti je přítomnost na obou blocích.

Putovní laboratoř divadelní praxe / Flying Laboratory of Theatre Practice (FLAP) je součástí projektu organizace British Council Lidé lidem / “People-to-People Central Europe”, jehož hlavním cílem je propojování komunit s omezeným přístupem k mezinárodním sítím ve střední Evropě. Projekt Lidé lidem poskytuje příležitost pro společnou reflexi a výměnu zkušeností, znalostí a nápadů v oblasti řešení různých společenských problémů. Projektové aktivity jsou zaměřené na posílení společenské soudržnosti a na nové způsoby navazování dialogu jak v rámci různých sociálních skupin, tak mezi nimi.

Projekt je financován britským Ministerstvem zahraničních věcí a realizován organizací British Council ve spolupráci s českými partnery, kterými jsou Divadlo Archa, organizace ARPOK a organizace P3 – People, Planet, Profit.

Více informací na ► https://www.divadloarcha.cz/cz/putovni-laborator.html

Program:

PRVNÍ BLOK /ODBORNÉ ATELIÉRY/
Práce v odborných ateliérech pod vedením členů Putovní laboratoře divadelní praxe, umělců Divadla Archa.
Účastníci dílen budou dle svého zacílení rozděleni do třech ateliérů. Zaměření jednotlivých ateliérů je zvoleno tak, aby jejich účastníci mohli později využít své dovednosti ve spolupráci s absolventy ostatních odborných ateliérů.
Ateliér 1: Jana Svobodová: metoda úhlů pohledu / improvizace, text
Ateliér 2: Jan Burian ml.: hudba a zvukový design
Ateliér 3: Jaroslav Hrdlička: video a multimédia

DRUHÝ BLOK /KREATIVNÍ SKUPINY/
Účastníci ateliérů vytvoří samostatné kreativní skupiny tak, aby na základě různých zkušeností, které získali v průběhu prvního bloku, společně připravili malá představení. Lektoři budou při této práci v roli mentorů. Závěr bude patřit prezentacím, sdílení zkušeností, otázkám a odpovědím.

Součástí programu budou přednášky expertů z Velké Británie a ředitele Divadla Archa Ondřeje Hraba na téma sociologie a aplikovaného divadla.

LEKTOŘI PUTOVNÍ LABORATOŘE DIVADELNÍ PRAXE

Jana Svobodová: Metoda úhlů pohledu
Východiskem a základní linkou ateliéru Jany Svobodové je pojem “extrémní naslouchání”. Jedná se o specifickou dovednost, která je nezbytně nutná v procesu kreativní práce. Na základě metody úhlů pohledu budou mít účastníci ateliéru možnost objevovat svůj vlastní osobitý kreativní potenciál. Součástí ateliéru bude aktivní tvůrčí práce a její soustavná reflexe ve skupině. Cílem ateliéru je pojmenovat kroky, které budou sloužit jako nástroje k následné samostatné práci ve vlastním profesním životě.

Jaroslav Hrdlička: Video art a příběh
V ateliéru Jaroslava Hrdličky se účastníci zaměří na využití videa v kontextu divadelní tvorby. V této dílně projdou procesem od získání nahrávky přes zpracování až po prezentaci videa na scéně. Cílem ateliéru je rozšířit multimediální znalost v závislosti na profesi a individuální potřebě každého účastníka. Lektor bude zdůrazňovat různorodost zdrojů a přístupů. Součástí ateliéru budou také další umělecké disciplíny, jako je scénické kreslení pomocí tabletu, užití “živé kamery”, využití projektoru jako světelného zdroje, VJ-ing, video-mapping, programování, animace, synchronizace, efekty, magie, iluze a další techniky.

Jan Burian ml.: Hudba a zvuk jako nedílná součást scénické akce
Předmětem ateliéru Jana Buriana bude poslouchání, slyšení a naslouchání jako tři základní elementy zvukového designu scénické akce. Seznámíme vás s různými způsoby hudební tvorby a rozdílným využitím hudby a zvuku v kreativní divadelní práci. Budeme nahrávat a dále zpracovávat autentický zvukový materiál. Vybereme vhodné technické vybavení v závislosti na charakteru zvukového zdroje, na dané divadelní situaci či individuální schopnosti tvůrce a budeme hledat osobitý hudební jazyk.
Ateliér je určen začátečníkům i pokročilým. Hudební ani technické znalosti nejsou podmínkou.