Refill Ostrava

Cooltour zpracovává analýzu zájmu o zapojení se do projektu Refill Ostrava. který chce do budoucna nabídnout prostory opuštěných budov k dočasnému užívání pro různé občanské iniciativy, kulturní, společensky prospěšné organizace a začínající ostravské experimentátory. Jedná se především o v zahraničí známý přístup k městskému rozvoji, který se nazývá "temporary use", tedy "dočasné užívání". Máte zájem se dovědět více? Kontaktujte nás.

USE-IT Ostrava

Hlavním pravidlem informační sítě USE-IT je poskytovat mladým turistům „smysluplné" informace, tedy informace, které jsou praktické, aktuální (každý rok vychází nové) a směrodatné pro danou cílovou skupinu. Mladí turisté, tvořící přibližně 20% všech samostatných cestovatelů, mají jiné potřeby a zájmy a potřebují tedy jiné turistické informace než jaké jsou běžně k dispozici v informačních centrech.

MOVE Ostrava

Move je projekt postavený na budování aktivní komunity okolo tance a fyzického divadla. Spojováním rozdílných lidí, disciplín a nápadů bez předsudků za účelem vybudování aktivní skupiny soustředěné kolem učení, experimentování, vývoje a sdílení nových věcí. To všechno vyvrcholí v každoročním MOVE festivalu, který uvede představení, vybraná na základě dramaturgie MOVE týmu a jeho "MOVErů."

Zažít Ostravu jinak

Sousedská slavnost, která letos proběhne již pošesté! Největší oslava sousedského života se letos koná v sobotu 15. 9. 2018! Těšte se na spoustu zábavy, jídla, vystoupení a mnoho dalšího v ulicích Ostravy.

Restaurant day Ostrava

V roce 2014 přivezl Cooltour do Ostravy jedinečnou akci, kdy se po celém světě na jeden den otevřou domácí restaurace a nechají tak nahlédnout pod pokličku své sousedy. Hlavní myšlenkou Restaurant Day je setkávání se a sbližování lidí, které je nejefektivnější jak jinak než v doprovodu báječného jídla a pití. Ceny Vámi prodávaných pokrmů si stanovujete sami, ale měly by ideálně pokrýt pouze Vaše náklady na jejich výrobu.

Komunitní zahrada Tržnice

Ano, konečně! I Ostrava má svou komunitní zahradu! Otevřeli jsme ji na začátku června 2015 a bez jakýchkoliv teoretických znalostí a praktických dovedností jsme sklidili slušnou úrodu.

Mental Café

Projekt pojízdné kavárny Mental Café vznikl v Cooltouru před třemi lety. Hlavním cílem projektu je zapojit osoby s postižením do pracovního procesu obsluhy, naučit je jakým způsobem si mohou vydělat peníze, naučit je novým dovednostem a komunikačním schopnostem. Cílem je rovněž setkávání veřejnosti s osobami s handicapem na běžných místech a v běžných životních situacích a bourání předsudků s tím spojených.