Refill OVA

Již od roku 2016 spolupracuje Cooltour s Odborem strategického rozvoje statutárního města Ostravy na plánování pilotního projektu dočasného užívání opuštěných prostranství – Refill OVA. V rámci této spolupráce jsme vypracovali dva dokumenty: analýzu zájmu o dočasné užívání na území Ostravy a také koncepci fungování služby Kanceláře pro dočasné užívání. Po měsících ověřování a konzultací také s dalšími ostravskými institucemi i veřejností se statutární město Ostrava rozhodlo projekt zafinancovat a my můžeme konečně s radostí říct, že se právě teď spouští. Kulturní centrum Cooltour Ostrava je oficiálně jeho realizátorem a hledá do týmu dvě pracovní posily na plný úvazek.

USE-IT Ostrava

Hlavním pravidlem informační sítě USE-IT je poskytovat mladým turistům „smysluplné" informace, tedy informace, které jsou praktické, aktuální (každý rok vychází nové) a směrodatné pro danou cílovou skupinu. Mladí turisté, tvořící přibližně 20% všech samostatných cestovatelů, mají jiné potřeby a zájmy a potřebují tedy jiné turistické informace než jaké jsou běžně k dispozici v informačních centrech.

MOVE Ostrava

Move je projekt postavený na budování aktivní komunity okolo tance a fyzického divadla. Spojováním rozdílných lidí, disciplín a nápadů bez předsudků za účelem vybudování aktivní skupiny soustředěné kolem učení, experimentování, vývoje a sdílení nových věcí. To všechno vyvrcholí v každoročním MOVE festivalu, který uvede představení, vybraná na základě dramaturgie MOVE týmu a jeho "MOVErů."

Zažít Ostravu jinak

Sousedská slavnost, která letos proběhne již pošesté! Největší oslava sousedského života se letos koná v sobotu 15. 9. 2018! Těšte se na spoustu zábavy, jídla, vystoupení a mnoho dalšího v ulicích Ostravy.

Restaurant day Ostrava

V roce 2014 přivezl Cooltour do Ostravy jedinečnou akci, kdy se po celém světě na jeden den otevřou domácí restaurace a nechají tak nahlédnout pod pokličku své sousedy. Hlavní myšlenkou Restaurant Day je setkávání se a sbližování lidí, které je nejefektivnější jak jinak než v doprovodu báječného jídla a pití. Ceny Vámi prodávaných pokrmů si stanovujete sami, ale měly by ideálně pokrýt pouze Vaše náklady na jejich výrobu.

Komunitní park Tržnice

Z komunitní zahrady, kterou jsme otevřeli na začátku června 2015, vznikl díky grantu statutárního města Ostrava Komunitní park Tržnice, jehož součástí je kromě komunitní části i část veřejná, park pro příjemné trávení volného času, který má Ostravany také vzdělávat.

Mental Café

Projekt pojízdné kavárny Mental Café vznikl v Cooltouru před třemi lety. Hlavním cílem projektu je zapojit osoby s postižením do pracovního procesu obsluhy, naučit je jakým způsobem si mohou vydělat peníze, naučit je novým dovednostem a komunikačním schopnostem. Cílem je rovněž setkávání veřejnosti s osobami s handicapem na běžných místech a v běžných životních situacích a bourání předsudků s tím spojených.