Hlavní ideou projektu je pokusit se najít určité body, místa a situace v Ostravě, o kterých si myslíme, že nefungují tak, jak by měly, nebo nepřináší obyvatelům to, co by přinášet mohly. Často jsou to místa, na které jakoby každý rezignoval, nikdo v nich nenašel možnost profitu. Nechtěli bychom však tento projekt omezit jen na nacházení takových míst, chtěli bychom, aby se pro ně našlo reálné řešení. Ukázat, že v městském kontextu mohou i malé změny přinést velký efekt. Městské zásahy jsou občanský projekt, který otáčí klasický model distribuce městských zakázek, tedy shora (z instituce, k tomu pověřené) směrem dolů (obyvatelé a uživatelé města).

Městské zásahy Ostrava 2013

Hlavní ideou projektu je pokusit se najít určité body, místa a situace v Ostravě, o kterých si myslíme, že nefungují tak, jak by měly, nebo nepřináší obyvatelům to, co by přinášet mohly. Často jsou to místa, na které jakoby každý rezignoval, nikdo v nich nenašel možnost profitu. Nechtěli bychom však tento projekt omezit jen na nacházení takových míst, chtěli bychom, aby se pro ně našlo reálné řešení. Ukázat, že v městském kontextu mohou i malé změny přinést velký efekt.

Městské zásahy jsou občanský projekt, který otáčí klasický model distribuce městských zakázek, tedy shora (z instituce, k tomu pověřené) směrem dolů (obyvatelé a uživatelé města). Přínos je v tom, že každý subjekt reflektuje jiné problémy ve městě, proto je jejich konfrontace klíčová a v podstatě „ideální“. Obyvatelé nečekají na výzvu pomoci městu a okolí, ale sami přicházejí s podněty a nápady (konkrétní místa ve městě), ke zlepšení životního prostoru, a nečekají za svou aktivitu honorář, jedná se o dobrovolnickou práci. Umělecké a architektonické návrhy, které v rámci projektu vznikají, pochází z vnitřní či profesní potřeby jejich autorů poukázat na to, co ve veřejném prostoru nefunguje, i když existuje řešení, jak by fungovat mohlo, potřeby odhalit potenciál míst, přes která denně chodíme a která často ani nevnímáme. Městské zásahy ukazují další kroky a možnosti při tvorbě veřejného prostoru.

Projekt negeneruje zisky nebo sliby, rozvíjí diskuzi o městě, která jistě existuje odjakživa, ovšem přichází z jiné strany, je nezaujata, finančně nezainteresována a to ji dává možnost být nestranná a totálně prospěšná městu. Projekt zároveň představuje i způsob jak ukázat další kroky a možnosti při tvorbě veřejného prostoru. Základním principem projektu je oslovení aktivních obyvatel města a tvůrčích profesí (architekti, sochaři, malíři, streetartoví umělci, civilní inženýři atd.) skrze veřejnou výzvu, kteří – bez nároku na honorář – navrhnou řešení městských prostor, které považují za problematické. Jedná se o naprosto nezávislou akci, návrhy si nemůže nikdo objednat, jde o čistě individuální výběr občanů města. Tvůrci odevzdají své návrhy dvojí formou – ve formátu tiskového pdf a jednotlivé části pak jako samostatné dokumenty. První výstup bude použit pro tisk plakátů o velikosti B1 (70×100 cm), ze kterých bude sestavena a instalována dvouměsíční výstava v galerii Multižánrového centra současného umění Cooltour na Černé louce v centru města. Jednotlivé návrhy budou obsahovat jak doprovodný text, tak vizualizace s půdorysy, pohledy, schématy, či situacemi, které jsou čitelné nejen pro profesionály, a výstava tak bude srozumitelná široké veřejnosti. V průběhu výstavy proběhne několik večerů autorských prezentací jednotlivých návrhů. Druhý výstup pak bude sloužit ke zpracování katalogu Městských zásahů Ostrava 2013.

Katalog bude vydán v nákladu 250 ks a bude obsahovat prolog, popis projektu a prezentace všech vystavovaných návrhů včetně vizualizací a popisných textů v českém a anglickém jazyce. Veškeré texty budou zpracovány jak v českém tak v anglickém jazyce. Katalog vznikne a bude pokřtěn ke konci výstavy a bude tak sloužit k uchování a šíření výstupů projektu pro další tematické diskuze a aktivity týkající se veřejného prostoru města Ostravy a občanské angažovanosti přímo ve městě, ale i v jiných městech či oblastech České republiky. Publikace bude pro účastníky projektu k dispozici zdarma a výtisky budou zájemcům kromě osobního odběru rovněž rozesílány poštou na základě předběžného zájmu účastníků výstavy a prezentací, dále autorům, partnerům a zástupcům zainteresovaných městských institucí.

Myšlenka projektu „městských zásahů“ vznikla v Bratislavě v roce 2007, kdy Matúš Vallo a Oliver Sadovský (Vallo Sadovsky Architects) uvedli v život svůj nápad občansko-profesní iniciativy. Oslovili několik svých kolegů a architektonických ateliérů, aby si vybrali a navrhli řešení architektonicky problematického veřejného místa v širším centru hlavního města Bratislavy. Projekt se setkal s nebývalým ohlasem nejen ze strany architektů, ale i širší veřejnosti a koncept Městských zásahů se stal univerzálním a využívaným i v dalších městech – již se konaly zásahy pražské, brněnské, košické a nyní probíhají v Jablonci nad Nisou. Tištěné katalogy byly vydány v rámci projektů v Praze a Brně. Více informací na www.mestskezasahy.cz a www.mestskezasahy.sk/.

Poslední aktualizace: 21.7.2016