Etudy těla | jaro 2020

26.3.2020 / 19:00

Večer autorských choreografií

Nová scéna

Vzhledem k nařízení vlády jsme nuceni vybrat náhradní termín konání. Vybrali jsme dva termín - jeden 29.4. pro případ, že by epidemie ustoupila a nařízení vlády by bylo opět zmírněno a druhý 24.6. kdy doufáme, že už bude po všem.

Setkání Trojkařů

8.3.2020 / 11:00

Kavárna

Akci pořádá CB Trojka

Atmosféra Ostrava: Jak vám mohu pomoci?

7.3.2020 / 16:00

Nová scéna

Akci pořádá Atmosféra Ostrava

Medúza

5.3.2020 / 19:00

Marie Gourdain, tYhle

Taneční představení

Nová scéna

Hranice. Čára na mapě? Čára v naší mysli? Omezení? Místo, kde se musíme zastavit? Místo, které můžeme překročit? Nebo třeba hranice jako křehké okamžiky, které převrací běh života.