Antirasistická večeře

Komunitní večeře

Jsme dva – Bára a František. Jsme Cooltouristi. Cooltour není jen netradiční divadlo, electroswingové šílenství, spousta tance nebo předvánoční rukodělná honba za originálním cílem. Je to i místo, kde Ostrava tráví svůj volný čas, seznamuje se a poznává se.

Inspirovali jsme se Halinou v kuchyni a na Valentýna jsme se rozhodli, že uspořádáme první Komunitní večeři! Každý něco uvařil, přinesl a v Cooltouru jsme se navzájem pohostili. Díky vám a vašemu zájmu s chutí v našich Anti-večeřích pokračujeme!

Antirasistická večeře v pátek 21. 4. 2017 je komunitní večeře pro všechny, kteří nehierarchizují společnost podle barvy kůže, národnosti, či životního stylu druhých. Je jedno, jestli jste single, pár, skupinka, zda-li jste hetero, homo anebo trans, či jestli věříte v toho či onoho. V Cooltouru si vychutnáme večeři s kýmkoli! Své místo si rezervujte na emailu: komunitnivecere@cooltourova.cz a pak už jen něco dobrého uvařte a přineste!