CB Trojka: Proměny – člověk míní

Moderní bohoslužba

Kavárna

CB Trojka je společenstvím lidí, kteří jsou proměňováni Kristem a kteří touží proměňovat své okolí. „Žijeme pro Ostravu a záleží nám na lidech, kteří v ní žijí. Toužíme po tom, ať jsou naše setkávání místem přijetí opravdu pro každého.“

„Naše nedělní setkání, kterým tak jako ostatní křesťané říkáme bohoslužby, se konají v neformálním prostředí kavárny a galerie multižánrového centra Cooltour. Pro církevní aktivity je to možná netradiční místo, pro nás v Trojce je to ale přirozený krok vstříc našim přátelům, sousedům a všem, kdo žijí své životy mimo zdi církevních budov. Chceme být církví pro normální lidi všech generací, takže atmosféra našich bohoslužeb je přátelská, neformální a otevřená.

Bohoslužby začínají vždy od 16:00, trvají zhruba 75 minut a probíhají pokaždé podle podobného vzorce. Jejich pravidelnou součástí je kázání – krátké, srozumitelné a praktické zamyšlení nad tématy a realitou každodenního života ve světle Bible. Protože je mezi námi dost šikovných muzikantů, tvoří podstatnou část každé bohoslužby i hudba, kterou považujeme za krásnou formu vyjádření našeho vzahu k Bohu a modlitby. A protože je mezi námi také dost dětí, máme pro ně během bohoslužby připraven speciální program (pro děti od 3 let). Po skončení bohoslužby zůstáváme spolu a užíváme si dobrého domácího pohoštění a občerstvení v cooltourní kavárně, a hlavně možnosti si více popovídat a pobýt spolu.