Česko a Evropa v éře hybridní války

Debata

Nová scéna

TOPAZ je názorová platforma politické strany TOP 09. Jeho hlavními úkoly je generovat nové názory a poskytovat vzdělávání stranické, ale i nestranické veřejnosti prostřednictvím seminářů, školení a konferencí. Jednou z takových akcí je i lednová debata s diplomatem Petrem Kolářem a generálem Petrem Pavlem. Moderátorem debaty bude Daniel Konczyna – organizátor festivalu Jeden svět Ostrava.