Enviro Meetup | Rozkvět městského zahradničení

Nenechte si ujít první Enviro meetup v Ostravě, který pro vás připravuje Paralelní Polis, Cooltour Ostrava a Landscape Festival. O čem bude?

Počet obyvatel měst v České republice stále roste. To platí také o poptávce po kvalitních a zdravých potravinách s transparentním výrobním procesem. Jak se k nim ale dostat? ?

I když často slýcháme, že nabídka kvalitních potravin je dnes už široká, s požadavkem na transparentnost můžeme narazit – spolehlivé dokládání postupů a obsahu potravin prozatím vůbec není standardem. Dostupnost snižuje také vyšší cena těchto potravin ? Jak z toho ven?

Řešením může být stále častěji skloňovaný pojem tzv. „Urban gardening“ – tedy městské zahradničení❗️

I městské zahradničení může narazit na řadu překážek – nedostatek půdy, její znečištění či složité majetkoprávní vztahy. Některé přístupy se uvedené problémy snaží řešit technologickými vychytávkami, jež umožňují půdu z produkčního procesu takřka úplně vyloučit a zároveň pěstovat ve městě ve výrazně větších objemech (např. tzv. hydroponie). Nelze samozřejmě opomenout ani sociální rozměr, který zahradničení ve městě může mít.

Pojďme se na městské zahradničení podívat z různých úhlů pohledu. Pozvaní diskutující jsou lidé z praxe řešící jak produkční, tak i sociální rozměr a také nové technologické možnosti produkce potravin ve městech. Zapojíme rovněž vědecký pohled, kterým se podíváme na možná rizika městského zahradničení.

Pozvěte každého, koho téma zajímá, nebo k němu má co říct. Zaplňme celý sál, ať má diskuze náležitý náboj i kvalitu! A pokud nejste z Ostravy, můžete si meetup užít z pohodlí domova prostřednictvím on-line streamu ?

▲▲▲

Enviro meetup je pravidelným programem Paralelní Polis v Praze. Jeho cílem je vést seriózní a podloženou diskuzi o otázkách životního prostředí a trvalé udržitelnosti.
Enviro meetup v rámci Landscape festivalu Ostrava 2019 není spolufinancován ani jinak věcně podporován z prostředků státního, městského ani jiného veřejného rozpočtu. Je pořádán skupinou dobrovolníků, která v souvislosti s meetupem nepřijímá žádné finanční plnění. Uvedený přístup vychází z koncepce Paralelní Polis jako neziskové organizace financované výlučně z dobrovolných soukromých příspěvků a založené na širokém zapojení dobrovolníků.