MOVE Dance Studio: Feldenkraisova metoda

Petra Lancová

Taneční sál

Pravidelné lekce psychosomatického vzdělávání v pohybu, tzv. ATM®, z angl. Awareness Through Movement® lesson, v překladu Pohybem k sebe-uvědomění. Lektor provází slovně jednoduchými a přitom neobvyklými variacemi pohybů, které díky směřování pozornosti k různým aspektům pohybového vyjádření, či tendencí a naučených stereotypních vzorců, působí změnu na úrovni nervového systému (mozku).

Cvičí se většinou vleže na zemi, někdy také v sedu, kleku a dalších pozicích. Lekce jsou uzpůsobovány možnostem přítomných účastníků. Přijďte, chcete-li zlepšit své držení těla, flexibilitu, koordinaci a rovnováhu, pokud vás trápí chronické bolesti pohybového systému, opakovaná zranění nebo pocit vyčerpání. Také, zajímáte-li se o nahlížení do souvislostí mezi pohybem, myšlením, cítěním a jednáním. Feldenkrais vede k funkčnímu propojení těla a širšímu sebe-obrazu.

Lektorka: PETRA lANCOVÁ

Studovala fyzioterapii v Ostravě a Olomouci a Feldenkraisovu® metodu ve Vídni na Feldenkrais Institut Wien v rámci mezinárodně akreditovaného výcviku Feldenkrais Training Wien 6 pod vedením Jeremy Krausse. Feldenkraisově® metodě se plně věnuje od ukončení studia v únoru 2015, vede pravidelné lekce (ATM®) a workshopy pro veřejnost, individuálně pracuje se „žáky“ (kteří se učí sobě lépe rozumět) formou Funkční integrace (FI®) a na míru tvořených ATM® lekcí. Ve volném čase se věnuje současnému tanci, kontaktním improvizacím, zajímá se o hlubinnou a transcendentální psychologii, práci se sny a o psychologickou interpretaci pohádek.

  • Pátek 17:00 – 18:00 open level
  • Cena: 150 kč dospělý / 120 kč student. 10 lekcí/ 6. října – 15. prosince/ 1300 kč dospělý 1170 kč student

REZERVACE můžete provádět na http://rezervace.moveostrava.cz/