GIVE ME 10 SECONDS: ukázka work in progress

Chantier des Images

Současný tanec

Setkejte se s rezidenty, kteří u nás pracují na projektu GIVE ME 10 SECONDS. Přijďte se podívat na prezentaci work in progress a pak si s nimi sedněte a popovídejte.

Chantier des Images je kolektiv sídlící v Paříži, založena španělským režisérem a scénografem Amadorem Artigou a českou tanečnicí a choreografkou Nikolou Križkovou. Je to prostor pro svobodnou tvorbu, jejímž hlavním pilířem je tanec, divadlo, výtvarné umění a scénografie.

Projekt GIVE ME 10 SECONDS se zrodil ze spolupráce mezi Českou republikou a Francií. Záměrem je spolupráce mezi těmito dvěma zeměmi a navázání vztahu mezi pražskými institucemi, které již podporují jejich uměleckou práci (NOVÁ SÍŤ, divadlo NOD) a francouzskými divadly, v nichž žadatelé působí, a tím vytvořit a rozvíjet mezinárodní uměleckou a pedagogickou tvorbu.

GIVE ME 10 SECONDS je tanečně divadelní projekt, který se zabývá vztahem mezi člověkem a prostředím, v němž se pohybuje. Choreografickými prostředky zobrazuje proměnu „já“ skrze vzdálenost a pohled toho druhého.

Kdo jsi? Čím se lišíš od ostatních? Co tě dělá jedinečným?
Je to, co nazýváme identitou .

„Jsem vidět, tedy existuji“.
(J. P. Sartre)

vstup zdarma (dobrovolně můžete po prezentaci koupit rezidentům drink)