Herecký workshop s Terezou Lexovou

Víkendový workshop bude věnován především různým improvizačním cvičením. Díky nim se dotkneme témat jako je herecká „partneřina“- napojení, emocionální i fyzické na svého kolegu na jevišti, rozvoj situačního cítění, pochopení zákonitostí akce a reakce. Dotkneme se významu pauzy na jevišti a možností jak nakládat s hereckými výrazovými prostředky.
Workshop je určen pro širokou veřejnost. 15+
Tereza Lexová vystudovala činoherní herectví na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. V současnosti působí jako vedoucí a herečka Divadla Polárka, hostuje na dalších brněnských scénách a stále více zkušeností získává i na režijním poli – Zasnoubené se smrtí (Divadelní studio Paradox), Městečko Palermo, Bahňáci (Divadlo II. pád) a také divadelní projekt Running túmór aneb Poslední večeře v Hotelu Palace, který měli diváci možnost vidět v produkci našeho Kulturního centra Cooltour na konci října.
Termín konání:
18.11. – 19.11.
sobota 10 – 13hod., 14 – 17hod.
neděle 10 – 14hod.
Cena: 
základní vstupné so+ne: 600,-
studenti, senioři: 450,-