Putovní laboratoř divadelní praxe / Ostrava

Divadelní dílna

Putovní laboratoř divadelní praxe vychází z dlouholetých zkušeností Divadla Archa založených na vlastní umělecké práci, dílnách ve specifických lokalitách a metodě Mezinárodní letní školy – dokumentárního divadla v sociálním kontextu.
Umělecký tým Divadla Archa představí formou divadelních dílen postupy, které vycházejí z principu sdílené zkušenosti a respektu k tvůrčí osobnosti jejích účastníků. Důraz bude kladen především na experiment a hru jako kreativní východisko jednotlivých divadelních složek.
Britští experti seznámí účastníky dílen s dlouhodobou praxí uměleckých organizací Spojeného království v oblasti komunitního a aplikovaného divadla.

Hlavní východiska:
Jak mohou umělecké aktivity ovlivnit aktuální společenskou situaci?
Jak může rozhovor s druhým vést ke scénáři?
Jak může zvuk ovlivnit téma celého představení?
Kdy může být video partnerem nebo tvořit prostor?
Jakým způsobem lze jednotlivé složky propojovat?

Světla, video, zvuky, to vše je stejně důležité jako herecká, režijní i dramaturgická práce.
Práce s lidmi, kteří nemají žádné umělecké vzdělání, může být přínosnější než práce s profesionály. Stejně tak by profesionálové měli mít praktické zkušenosti s jinými uměleckými obory, ne pouze s těmi, které jsou jim vlastní.

Co je cílem dílen?
● Hledat formou tvůrčí práce nové cesty ke komunikaci mezi umělci a reprezentanty sociálních skupin.
● Definovat a pojmenovat divadelní postupy, které umožní účastníkům dílen rozvoj jejich odborné praxe.

Pro koho jsou dílny určeny?
● Pro aktivní odborníky se zaměřením na rozvoj občanské společnosti: sociální pracovníky, pedagogy, členy organizací, které pracují se sociálně specifickými skupinami, a další zájemce.
● Pro umělce se zkušenostmi v oblasti sociálně specifického divadla: režiséry, dramaturgy, performery, hudebníky, výtvarníky, tanečníky a další, kteří dále chtějí v této oblasti rozvíjet své schopnosti.

► JAK SE PŘIHLÁSIT:
Zašlete motivační dopis a své profesní CV na adresu romana.sekacova@archatheatre.cz do 8. 2. 2019.
Na základě zaslaných přihlášek vybere Divadlo Archa 15 – 20 účastníků pro dílnu v každém kraji.

Dílna je díky podpoře organizace British Council pro účastníky zdarma.
Po individuální domluvě rádi pomůžeme se zajištěním ubytování.
Kreativní dílny budou probíhat vždy od 10 do 17 hodin. Součástí všech pracovních dní bude lehký oběd v prostorách partnerských center. Podmínkou účasti je přítomnost na obou blocích.

Putovní laboratoř divadelní praxe / Flying Laboratory of Theatre Practice (FLAP) je součástí projektu organizace British Council Lidé lidem / “People-to-People Central Europe”, jehož hlavním cílem je propojování komunit s omezeným přístupem k mezinárodním sítím ve střední Evropě. Projekt Lidé lidem poskytuje příležitost pro společnou reflexi a výměnu zkušeností, znalostí a nápadů v oblasti řešení různých společenských problémů. Projektové aktivity jsou zaměřené na posílení společenské soudržnosti a na nové způsoby navazování dialogu jak v rámci různých sociálních skupin, tak mezi nimi.

Projekt je financován britským Ministerstvem zahraničních věcí a realizován organizací British Council ve spolupráci s českými partnery, kterými jsou Divadlo Archa, organizace ARPOK a organizace P3 – People, Planet, Profit.

Více informací na ► https://www.divadloarcha.cz/cz/putovni-laborator.html