Puzzle | premiéra

Anna Jirmanová a MOVE Dance Company

Taneční představení

Nová scéna

PUZZLE je choreografie pro skupinu interpretů, ve které se tvůrci zamýšlí nad dynamikou demokratické společnosti s pohledem na vlastnosti charakteru jednotlivých osobností.

? Konflikt mezi exteoverty a introverty je výraznou složkou skupinové dynamiky a často hraje svou roli ve snaze o vyváženou společnost.

? V dnešní západní kultuře je upřednostňován a propagován extrovertni člověk a vedení je považováno za čistě extrovertni akci. Oproti tomu východní filozofie chápe, že opravdový vůdce bývá často nenápadný.

? Je možné najít přirozený průnik mezi těmito kontrasty? Je možné vytvořit společnost, kde všichni budou mít rovnocenný prostor pro vyjádření svých myšlenek v upřímné pozici svého charakteru? Jak najít “Middle ground” mezi hlasitým a tichým, aniž by se jedna strana cítila postavena mimo hranici svého přirozeného projevu? A jak nenásilnou formou docílit této vyváženosti?

? Jestliže převedeme dynamiku společnosti na systém hry, pak nás zajímá, jak možnost volné interpretace pravidel ovlivní naše emoce. Z toho může vzniknout konflikt, který brání demokratické společnosti.

? To jsou otázky stanovující výchozí bod choreografické tvorby “Puzzle”.

Na vzniku představení se odhodlaně podílejí:

Námět, choreografie: Anna Jirmanova
Tančí: Dorota Hořanská, Daniela Kolková, Heidi Sinková, Jan Štrachal
Světelný design: Pavel Vitt
Hudba: Barbora Krutinová
Produkce: MOVE Ostrava a Cooltour Ostrava