Smart Cities a ovzduší

Tváří v tvář klimatu

Přednáška s diskuzí

V rámci výstavy Tváří v tvář klimatu Vám spolu s Velvyslanectvím Švédska a organizací Čisté nebe přinášíme jedinečnou možnost dozvědět se více o fenoménu Smart Cities a jeho spojení s ovzduším a životním prostředím. Po přednášce bude následovat moderovaná diskuze s přednášejícími a dalšími hosty.

Přednášející:

Vojtěch Lekeš (téma Smart Cities)

Architekt specializující se na urbanismus a trvale udržitelný rozvoj. Zaměřuje se zejména na projektování ekologických měst a jejich uvedení do praxe. Vystudoval architekturu na univerzitě v Göteborgu, poté dalších téměř pět let žil ve Stockholmu, kde působil v jedné z největších architektonických firem ve Švédsku. Zkušenosti, které během praxe získal, se nyní snaží uplatnit i v České republice.

www.vojtech-lekes.com

Jan Nezhyba (téma ovzduší)

Bývalý člen sdružení Arnika. Poradce neziskových organizací, věnujících se životnímu prostředí.

Do diskuze dále přijali pozvání:

Mgr. Kateřina Šebestová

Náměstkyně primátor statutárního města Ostravy a vedoucí odboru životního prostředí.