SPECTACULO INTERESSE: Anywhere (FRA)

Théâtre de l'Entrouvert

Festival loutkového divadla

Inscenace jako jevištní báseň a zároveň objevná cesta, inspirovaná mytologickým románem Henryho Bauchauda Oidipova cesta, nominovaným na Nobelovu cenu. Voda jako základní element inscenace, ve všech svých skupenstvích, a Oidipus v podobě loutky vyrobené z ledu.

Žijeme ve společnosti, kde se z reality vytrácí její smysl, z času a prostoru jejich podstata a jedinec je odstřižen od skutečné existence. Zbývá v tomto naleštěném světě povrchnosti místo pro ty, kdo se rozhodli nepodílet se na mocenské hře: ti, kteří klopýtají životem, nacházejí a ztrácejí sami sebe? Anywhere (Kdekoliv) je objevná výprava po stopách mytologického románu Oidipova cesta od Henryho Bauchaua. Jedná se o vizuální báseň, která vybízí diváka poznat různá skupenství Vody a vnitřní proměny mytické postavy.

Oidipus, loutka z ledu (pevné skupenství) se pomalu mění ve vodu (kapalné skupenství) a pak zmizí v podobě páry (plynné skupenství). Jeho dcera Antigona jej doprovází, pomáhá mu a je přítomna jeho zmizení.

Led jako pocit

Chlad, který drží věci pohromadě, za pomoci mrazu utužuje a zpevňuje molekuly vody, což zabraňuje myšlení. Tento koncept je metaforou vyhnanství, protože Oidipus opuštěním svého domova, rodiny a trůnu opouští teplo, které je spojováno s domovem. Odchází pryč, kde není nic, co by mohlo jeho duši zahřát. Protikladem této látky je oheň, který jej na jeho cestě provází v různých podobách. Plameny, které oživují radost, nespoutanou živelnou sílu přítomnou v hromu a blesku a také světlo, které vše přesahuje. Slepý Oidipus je doprovázen Antigonou, svým světlem, svou dcerou a také učitelkou, průvodkyní a vodičem loutky. Oděna do plstěného pláště, který ji chrání od zničujícího chladu, je Antigona průvodkyní svého otce.

Ledové plátno

První pozadím inscenace je ledové plátno, které symbolizuje město Théby. Na tomto plátně jsou rovněž černým inkoustem napsána první slova příběhu.

Mlha

Putování Oidipa a Antigony končí v lese Erínyí před branami Kolónu. Vše je zahaleno hustou mlhou. Jedná se o křižovatku světů, kde se identity rozplývají, až se z nich stanou pouhé hlasy, jeden hlas.
Antigona, Oidipova dcera, jej celou cestu doprovází. To je také můj loutkářský přístup – doprovázet, být stále přítomen až se led rozpustí a nakonec se promění v páru.
Celé představení ukazuje zmiňované doprovázení. Jak jedinec provází milovanou osobu, která umírá a pomalu, kousek po kousku, se vytrácí.

 

Délka představení: 50 minut

Vhodné pro: 12+

Vstupné: 190,- vstupenky ke koupi v Divadle loutek Ostrava

 

Divadelní společnost Théâtre de l’Entrouvert založila v roce 2009 Elise Vigneron, která má zkušenosti ze světa umění, cirkusu a loutkového divadla (vystudovala Ecole Nationale Supérieure de la Marionnette v Charleville-Mézières). Jako na křižovatku všech zmiňovaných disciplín, zaměřuje se Théâtre de l’Entrouvert na moderní přístup k loutkovému divadlu, přičemž čerpá inspiraci z minulosti.

Vytváří umělecký jazyk, který promlouvá přímo ke smyslům, proniká do podvědomí a vtahuje obecenstvo do intimního a společného zážitku. To vše je uměleckým záměrem.

Přítomnost prchavé hmoty, fenomén duplikace, nestálý charakter obrazů, zvukové vibrace a psaná slova ovlivňují vnímání publika, evokují krajiny spíše než fakta, ticho spíše než vysvětlování.

Všichni tak společně cestují hraničním územím mezi viditelným a neviditelným, živým a neživým, mezi světlem a stínem. Pracujeme s místem, kde se identity vytrácejí, čas je pozastaven a prostor ubíhá do nekonečna.