SYNovial

Pohybovo-fyzické divadlo

Zahrádka

Představení vystihující muže, jak vnímají sami sebe a svoje tělo v současnosti.

Už od chlapeckého věku hraje v životě mužů zásadní roli jejich tělo. Způsob jak ho vnímájí, jaký k němu mají vztah, určuje jejich fyzickou identitu. I přes dar myšlení a řeči jsou emoce a zdraví člověka vyjadřovány skrz jeho tělo a slouží jako hlavní prostředek k sebevyjádření a interakci s okolním světem.

„Synovia“ (synoviální tekutina), je viskózní tekutina produkovaná synoviem, jejímž hlavním účelem je snížit tření chrupavek v kloubu při jeho pohybu a zajistit jeho správnou funkci.

Představení vzniklo jako absolventská práce studenta 3.ročníku katedry pantomimy na HAMU Marka Zelinky.

Vstup zdarma.

Koncept, choreografie, interpretace

Marek Zelinka
Martin Talaga

Světelný design
Šimon Kočí

Vedoucí práce
Radim Vizváry