Taneční víkend s Benitem Šoltysem

Taneční víkend s Vladislavem Benito Šoltysem
Sobota
9:30-11:00 Současný tanec
11:15.12:45 Partnering a kontaktní improvizace
17:30-19:30 Hatha jóga
Neděle
9:30-11:00 Současný tanec
11:15.12:45 Partnering a kontaktní improvizace
17:30-19:30 Hatha jóga

Cena

taneční lekce:
celý víkend( 2x současná technika a 2xkontaktní improvizace)
600kč dospělý /480kč student

jednotlivý vstup
200kčdospělý /150kč student

Hatha jóga (lekce trvá 120minut)
obě lekce 400kč dospělý/ 300kč student
jedna lekce 230kčdospělý/ 200kč student

Súčasná technika – Floorwork Vladislav (Benito) Šoltys

Hodina súčasnej techniky – floorwork je zameraná na komplexné rozohriatie a technickú prípravu na záverečnú tanečnú variáciu. Používa hlavne, silové prvky na podlahe, techniku release, off balance, protiťah, nasmerovanie pohybu do kruhu, špirály a prenášania vahy tela ako nikdy nekončiaci tok energie. Zameriava sa na prácu váhy tela pri pohybe a opore na podlahe s ohľadom na rozvoj plynulosti v pohybe striedaním pasívnyeho a aktívneho pohybu. Využíva impulz, ako iniciátor pohybu, dýchanie ako hlavný a neoddeliteľný pohon tela.

Kontaktná improvizácia – Vladislav (benito) Šoltys

Kontaktná improvizácia je technikou prítomnosti a schopnosti komunikovať telom. Táto technika je tiež o pochopení rozdielu medzi vnímaním a pocitom, schopnosťou robiť rozhodnutia tu a teraz. Najdôležitejšie v tejto chvíli považujem myšlienku vnímania priestoru tela, komunikácii váhou a kompozícii času. V technike pracujeme na rozširovaní a skúmaní fyzického jazyka jednotlivca, ako aj na dialógu s partnerom v duetovej improvizácii a aj v skupine. Budeme pracovať na pochopení kinestetickej reakcie pokožky, svalov a stabilizácii svalov, kostí a kĺbov. Kontaktná komunikácia s partnerom sa realizuje na základe, nie len, kontaktu a práce s telesnou váhou. Improvizačná povaha tejto tanečnej formy rozvíja schopnosť zostaviť tanec s partnerom v bezprostrednom okamihu. Vyžaduje špecifickú prípravu, ktorá funguje tak na úrovni tela, ako aj na úrovni mysle. Táto tanečná technika zlepšuje schopnosť tanečníka vnímať a cítiť, predvídať a konať v dialógu s partnerom.

Hatha Joga je najstaršou písomne doloženou cvičebnou metódou, ktorá uvoľňuje a dodáva energiu telu a duši človeka. Cvičenia sú spojené s prehĺbeným dýchaním, čím sa precvičujú svaly do hĺbky a tým aktivizujú aj činnosť vnútorných orgánov. Pozitívne efekty pravidelného cvičenia jogy pocítime jednak v kondícii pohybu, dychu a jednak na stave našej psychiky. Na hodinách Hatha Jogy sa venujeme koordinácii dychu a dynamickej práci tela (Krija), jogovým pozíciám (Asána) a dychovým očistným cvičeniam (Pranajama). Pri praktizovaní Hatha Jogy sa opierame o školu Shadow Yoga a učenie textu Hatha Yoga Pradipika od Yogi Svatmarama.

Vladislav (Benito) Šoltys 
K štúdiu pedagogiky tanca na Vysokej škole múzických umení v Bratislave ho priviedol ľudový tanec, no v súčasnosti pôsobí na Katedre tanečnej tvorby VŠMU ako odborný asistent súčasného tanca, tanečného divadla a performancie. Už počas študia posobil v tanečnej skupine cieLaroque, Torzo Balet a Bratislavskom divadle tanca. Svoje dlhoročne tanečno-divadelné skúsenosti získaval v Landestheater Linz, Wiener Volksoper, Aktionstheater Wien, TanztheaterWien, Fabulous Beast Dance Theater, Slovenskom Divadle Tanca, skupine Dajv a Divadle elledanse. Ako interprét účinkoval v predstaveniach Giselle a The Bull pre Fabulous Beast Dance Theatre, esnes.n.on2 v cieLaroque, Jablko a Quadrans v Divadlo elledanse, Hladká hrana a Manuál súčasného tanca v Labanov atelier, pre TanztheaterWien v Back to the future, ktoré bolo uvedené na festivale Impulstanz 2015 a iné. Ako pedagóg tanca pracoval pre tanečný Dom elledanse, viedol workshop pre Labanov Ateliér a hosťoval na Súkromnom konzervatóriu v Košiciach. Viedol tanečný workshop na festivaloch ProArt, 4plu2. V rokoch 2012 až 2014 pracoval na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave ako odborný pedagóg moderného a súčasného tanca. Ako pozvaný pedagóg súčastného tanca sa zúčastnil na 3. China – CEEC Summer Dance Camp v provincii Sichuan. Počas svojej tanečnej kariéry sa začal intenzívne venovať Joge. Okrem Bicram Je žiakom štýlu Shadow Joga, ktorej zakladateľom a vedúcou osobnosťou je Natanaga Zhander, žiak B.K.S. Iyangara. Vladislav precvičuje hodiny Hatha jogy v HYC centre v Bratislave, Pastoračnom centre a pre tanečný súbor SĽUK v Rusovce.