Závěsná akrobacie – mírně pokročilí – open age

Lucie Mičková Kovářová

Pohybový workshop

Nová scéna

Workshop závěsné akrobacie pro všechny věkové kategorie. Kurzisté by měli zvládnout klasický ruský šplh a double footlocky, minimálně zvládnutý nácvik žáby a ježíše ve vzduchu.