Závěsná akrobacie na šálách a laně – dospělí mírně pokročilí

Stéphanie N'Duhirahe a Morgane Widmer

Pohybový workshop

Nová scéna

Workshop bude zaměřen na rozvíjení terminologie, techniky a tvorby na lanech i šálách pro jednotlivce i páry.

Budeme vycházet z toho, co již účastníci na lanech čí šálách dovedou a tyto dovednosti budeme dále rozvíjet a prohlubovat na základě strukturovaného průzkumu zájmů jednotlivců.

Také budeme pracovat s technickými pohyby, které poté přetvoříme tak, abychom mohli vytvářet nové metody k jejich provedení. Nějaký čas se budeme také věnovat sjednocení pohybů 2 lidí na jednom provaze nebo šále.

Úroveň: **

Kapacita: 16

Cena:

  • 250Kč dospělí
  • 200Kč studenti
  • 150Kč studenti a pedagogové JKO, MOVE Company a Bílá holubice