Shaking The Walls

Mezinárodní projekt, který Cooltour organizuje s partnery z Polska, Irska, Velké Británie a Islandu. Hlavním cílem projektu Shaking the Walls je dát uměleckou podobu různým reálným a pomyslným zdem, které nás rozdělují ve společnosti, ať již jako členy sociálních skupin nebo na základě příslušnosti k odlišným etnikům, národům či státům. Podíváme se na metaforu „zdi lhostejnosti“, která je možná tou nejvíce rozostřenou a nejméně definovanou hranicí, která nás v dnešním světě rozděluje.

Rezidence

Každý rok vyhlašuje MOVE Ostrava rezidenční program pro české i zahraniční umělce z oblasti tance. Aktuálně přijímáme přihlášky na rok 2020. Deadline pro zaslání přihlášky je 15.12.2019.

MOVE Ostrava

Move je projekt postavený na budování aktivní komunity okolo tance a fyzického divadla. Spojováním rozdílných lidí, disciplín a nápadů bez předsudků za účelem vybudování aktivní skupiny soustředěné kolem učení, experimentování, vývoje a sdílení nových věcí. To všechno vyvrcholí v každoročním MOVE festivalu, který uvede představení, vybraná na základě dramaturgie MOVE týmu a jeho "MOVErů."

Refill OVA

Již od roku 2016 spolupracuje Cooltour s Odborem strategického rozvoje statutárního města Ostravy na plánování pilotního projektu dočasného užívání opuštěných prostranství – Refill OVA. V rámci této spolupráce jsme vypracovali dva dokumenty: analýzu zájmu o dočasné užívání na území Ostravy a také koncepci fungování služby Kanceláře pro dočasné užívání. Po měsících ověřování a konzultací také s dalšími ostravskými institucemi i veřejností se statutární město Ostrava rozhodlo projekt zafinancovat a my můžeme konečně s radostí říct, že se právě teď spouští. Kulturní centrum Cooltour Ostrava je oficiálně jeho realizátorem a hledá do týmu dvě pracovní posily na plný úvazek.

USE-IT Ostrava

Hlavním pravidlem informační sítě USE-IT je poskytovat mladým turistům „smysluplné" informace, tedy informace, které jsou praktické, aktuální (každý rok vychází nové) a směrodatné pro danou cílovou skupinu. Mladí turisté, tvořící přibližně 20% všech samostatných cestovatelů, mají jiné potřeby a zájmy a potřebují tedy jiné turistické informace než jaké jsou běžně k dispozici v informačních centrech.

Komunitní park Tržnice

Z komunitní zahrady, kterou jsme otevřeli na začátku června 2015, vznikl díky grantu statutárního města Ostrava Komunitní park Tržnice, jehož součástí je kromě komunitní části i část veřejná, park pro příjemné trávení volného času, který má Ostravany také vzdělávat.