Z komunitní zahrady, kterou jsme otevřeli na začátku června 2015, vznikl díky grantu statutárního města Ostrava Komunitní park Tržnice, jehož součástí je kromě komunitní části i část veřejná, park pro příjemné trávení volného času, který má Ostravany také vzdělávat.

Komunitní park Tržnice

Komunitní park Tržnice

Komunitní zahrádku jsme otevřeli na začátku června 2015 a bez velkých praktických dovedností jsme sklidili slušnou úrodu. Po další dva roky jsme dočasnou komunitní zahradu vždy na podzim bourali a na jaře znovu budovali. Díky grantu statutárního města Ostrava jsme mohli začít plánovat mnohem větší projekt, a to Komunitní park Tržnice, jehož součástí je kromě komunitní části i část veřejná, park pro příjemné trávení volného času, který má Ostravany také vzdělávat. Kromě ukázkových truhlíků tam bude bylinková spirála, ovocné stromy, květnatá louka, broukoviště nebo hmyzí hotel. To vše díky dotačnímu programu „Fajnovy prostor“.


Co je komunitní zahradničení?

Sdílená políčka a truhlíky jsou skvělou alternativou, jak pěstovat zeleninu, bylinky nebo květiny, když nemáte vlastní zahradu ani balkón. Komunitní zahrady se zřizují na opuštěných městských plochách po celém světě už spoustu let. Kromě obstarávání vlastního jídla se tu navazují nové (nebo utužují staré) vztahy se sousedy. Jakmile to jednou zkusíte a začnete se více zajímat o to, co jíte, už nikdy nebudete chtít urychlované potraviny z velkoobchodu.

Ostravský pilotní projekt se ujal a my jsme nadšení, že se nám daří ho rozvíjet. Pokud se k nám připojíte, můžete se těšit na nejrůznější experimenty jako kompostování, městské včely, permakultura a podobně.


Jak to celé funguje?

Komunitní park Tržnice je tematicky umístěn kousek od Tržnice na Černé louce. Skládá se z komunitní zahrady a veřejné části. V komunitní zahradě je 60 truhlíků o rozměrech 1,8 x 0,8 m. Novým zájemcům o zahradničení doporučujeme vzít si 1-2 truhlíky. Abychom vytvořili fond pro úhradu nájmu a spotřeby elektřiny a vody, vybíráme příspěvek 600 Kč za truhlík za sezónu.

Letošní rok je z velké části ovlivněn tím, že nový park a zahradu budujeme, komunita zahrádkářů vyrábí truhlíky, dosévá trávu a připravuje prostor pro umístění truhlíků. Zároveň budujeme altánek a chystáme se na výsadbu habrového plotu. Pomoc při budování je dobrovolná a není podmínkou, je-li to však ve vašich možnostech, rádi ji uvítáme.

Od června 2018 bude možné v truhlících pěstovat a zahradu bude možné od této chvíle využívat celoročně. Každý člen komunity k ní bude mít celoročně přístup. Do buducna zde plánujeme pořádat semináře nebo přednášky na různá témata spojena se zahradničením nebo ekologií.

Za možnost uskutečnění projektu vděčíme a děkujeme našim sponzorům: statutárnímí město Ostrava, firmě Scaserv, která propůjčuje mobilní plot, společnosti OZO!!!, která nám poskytuje substrát a zdarma zajistila svoz bio odpadu.


Chcete-li se přidat, pište na komunitnizahrada@gmail.com.

Poslední aktualizace: 17.1.2021