I vy se můžete stát architektem či designérem a navrhnout, jak byste chtěli, aby Ostrava vypadala. Máte zajímavý nápad, jak oživit některá místa v Ostravě? Zapojte se do projektu Městské zásahy 2016 a podílejte se na nové tváři města. Je nám jedno jestli je vám jeden nebo sto let, jestli jste profík, nebo vás jen baví malovat, navrhnout změnu může úplně každý.

Městské zásahy Ostrava 2016

I vy se můžete stát architektem či designérem a navrhnout, jak byste chtěli, aby Ostrava vypadala. Máte zajímavý nápad, jak oživit některá místa v Ostravě? Zapojte se do projektu Městské zásahy 2016 a podílejte se na nové tváři města. Principem Městských zásahů je oslovit aktivní obyvatele prostřednictvím veřejné výzvy. Ti pak navrhnou řešení městských prostor, které bude ve formě plakátů vystaveno v centru města. Je nám jedno jestli je vám jeden nebo sto let, jestli jste profík, nebo vás jen baví malovat, navrhnout změnu může úplně každý.

Proč Městské zásahy?

Město je komplexní a složitý organismus, který se vyvíjí a mění velice pomalu. Co nás vede k tomu, abychom akci Městské zásahy pořádali v krátkém rozmezí tří let dvakrát po sobě? Ostrava se během této doby urbanisticky ani architektonicky nijak výrazně nezměnila. Ale možná se měníme my – jeho obyvatelé. Chuť a vůle po změně byla v Ostravě vždycky, ale teď tento trend roste a my doufáme, že bude dál kulminovat.

Velmi pravděpodobně jste zaregistrovali záměr magistrátu ve spolupráci s občany sestavit strategický plán města – fajnova.cz – který pomůže Ostravě v jejím dlouhodobém směřování. Asi ještě nevíte o snaze města o vytvoření nástroje pro dočasné využívání opuštěných míst, pozemků či budov, https://refillthecity.wordpress.com/ jehož myšlenky jste se v posledních zásazích vlastně několikrát dotkli. A asi také zatím nevíte o plánovaném vypsání nového typu grantů magistrátu na podporu právě „městských zásahů“ v roce 2017. Určitě jste však všichni zaznamenali velké množství akcí a aktivit, které se ve městě dějí a nestojí za nimi jenom magistrát, ale jsme to my sami – občané a uživatelé tohoto města, kteří je pořádají.

Věříme, že všechny tyto skutečnosti tvoří inspirující a motivující živnou půdu pro Vaše nové postřehy, nápady a podněty pro drobná či větší, dočasná či trvalá, centrální či periferní přetvoření či vylepšení konkrétních míst v Ostravě. Stavebně se město mění pomalu, ale způsob, jakým ho používáme, se mění velice rychle. Podělte se o své nápady a získejte na ně zpětnou vazbu od svých spoluobčanů. Nechte se motivovat a posunout své nápady dále, třeba až k realizaci!

Jak to funguje?

Principem Městských zásahů je oslovit aktivní obyvatele města – a to nejen tvůrčích profesí (architekti, designéři, umělci, streetartisti, městští inženýři atd.) – prostřednictvím veřejné výzvy. Ti,  bez nároku na honorář, navrhnou řešení (stavební i nestavební) městských prostor, které považují za problematické. Jedná se o naprosto nezávislou akci, návrhy si nemůže nikdo objednat, jde o čistě individuální výběr občanů města.

Tvůrci odevzdají své návrhy ve formátu tiskových pdf, které budou použity pro tisk plakátů o velikosti A1, ze kterých bude sestavena a instalována výstava, která oživí centrum města. Jednotlivé návrhy budou obsahovat jak doprovodný text, tak vizualizace s půdorysy, pohledy, schématy či situacemi, které jsou čitelné nejen pro profesionály, ale i pro laickou veřejnost.

V průběhu výstavy se bude konat doprovodný program – autorské prezentace, diskuze na téma veřejný prostor a více. Výsledné návrhy budou dále zpracovány do malého katalogu výstavy s popisnými texty rovněž v anglickém jazyce.

Jaké je konkrétní zadání Městských zásahů Ostrava 2016?

Vzhledem k probíhajícím a připravovaným aktivitám magistrátu, které mají v budoucnu usnadnit realizaci nejen trvalých, ale také dočasných „městských zásahů“, máme tentokrát dobrý důvod požádat Vás, abyste své „zásahy“ zařadili do jedné ze třech územních kategorií:

I. Náměstí je všech – zásahy týkající se Masarykova náměstí

II. Centrum žije – vymezením centra budiž pro tyto účely Moravská Ostrava

III. Ostrava je naše město – všechny ostatní oblasti na území města

… a dále dvou časovo-horizontálních kategorií:

A/ trvalý – plány na trvalou změnu konkrétního místa

B/ dočasný – návrhy na dočasné využití určitých míst (v horizontu od několika hodin až po několik let)

Tyto kategorie jsou všeobjímající a neměly by ve volbě vlastního zásahu nikoho omezit. Nejsou však ani náhodné. Vychází z plánovaných budoucích preferencí a možností podpory případné realizace daných zásahů. Dle daných kategorií budou výsledné návrhy zařazeny také v budoucím katalogu. Kategorie nezapomeňte uvést také v grafickém zpracování svého zásahu!

Zásahy mohou navrhovat stavební i nestavební úpravy a vylepšení, návrhy na akce, dočasné využití, vtip a nadsázku, stejně jako naprosto seriózní návrhy řešení palčivých témat. Nenechte se (kromě formátu) ničím svázat. Jediné, o co žádáme, je, abyste se vyhnuli politicky a rasisticky motivovaným návrhům a vulgárnímu zpracování. Taková bychom museli vyloučit.

Kdy se to bude všechno dít?

Přemýšlet, ptát se, přihlašovat se a pracovat na návrzích můžete začít hned! Uzávěrka pro odevzdání tiskových podkladů je pátek 7. října 2016. Vernisáž výstavy proběhne v druhé polovině října v centru Ostravy, brzy upřesníme. Výstava bude do konce listopadu k vidění v Cooltouru a oživí také prázdné výlohy centra města (rovněž upřesníme a zveřejníme mapku). V průběhu výstavy budou moci lidé volit online, které návrhy jim připadnou nejzajímavější. Následně bude v lednu 2017 vystaveno 9 nejpopulárnějších „zásahů“ ve foyer Nové radnice.

Na koho se obrátit, pokud budu chtít vědět více?

S důvěrou se obracejte buď na Soňu Frídlovou, sona@cooltourova.cz, tel: 734 720 666, vedoucí projektu, nebo na Jirku Stejskalíka, info@mestskezasahyostrava.cz, tel: 605 774 480, architekta a odborného radu.

Jak se přihlásit?

Napište email Jirkovi Stejskalíkovi na  info@mestskezasahyostrava.cz a krátce popište svůj záměr. O přihlášení Vás moc prosíme. Pomůže nám to při přípravě výstavy a taky budeme mít možnost Vás informovat o novinkách či změnách.

A ještě letmé ohlédnutí do historie:

Myšlenka projektu v Evropě a Americe existuje již delší dobu. Myšlenka „městských zásahů“ vznikla v Bratislavě v roce 2007, kdy Matúš Vallo a Oliver Sadovský (Vallo Sadovsky Architects) uvedli v život svůj nápad občansko – profesní iniciativy. Oslovili několik svých kolegů a architektonických ateliérů, aby si vybrali a navrhli architektonické řešení problematického veřejného místa v širším centru hlavního města Bratislavy.
Projekt se setkal s nebývalým ohlasem nejen ze strany architektů, ale i širší veřejnosti, a koncept Městských zásahů se stal univerzálním a využívaným i v dalších městech – již se konaly zásahy pražské, brněnské, košické, v Jablonci nad Nisou, Kladně, Košicích, nyní probíhají v Nitře atd. Více informací na www.mestskezasahy.cz a www.mestskezasahy.sk  www.vranokonovo.sk.

Sledujte také www.facebook.com/mestskezasahyostrava.

Poslední aktualizace: 27.4.2018