Mezinárodní projekt, který Cooltour organizuje s partnery z Polska, Irska, Velké Británie a Islandu. Hlavním cílem projektu Shaking the Walls je dát uměleckou podobu různým reálným a pomyslným zdem, které nás rozdělují ve společnosti, ať již jako členy sociálních skupin nebo na základě příslušnosti k odlišným etnikům, národům či státům. Podíváme se na metaforu „zdi lhostejnosti“, která je možná tou nejvíce rozostřenou a nejméně definovanou hranicí, která nás v dnešním světě rozděluje.

Shaking The Walls

Od podzimu roku 2018 je Cooltour součástí mezinárodního projektu uskutečňovaného v rámci programu Kreativní Evropa pod záštitou Evropské komise – Shaking The Walls. Během dvouletého trvání projektu spolupracujeme s partnerskými kulturními organizacemi ve Velké Británii, Irsku, Polsku a na Islandu a společně vytváříme lokální i mezinárodní umělecké a kulturní aktivity s cílem pozitivně ovlivnit vztahy v rámci pestrého, ale jednotného evropského společenství.

Výchozím bodem je však nejprve prozkoumat naše nejbližší okolí – naši zemi, naše město, nás samotné. V druhé fázi se pak plánujeme potkat s “vnějším světem” – spolupracovat s našimi projektovými partnery, komunikovat mezi sebou i s publikem a představit umělecké aktivity, které ukazují nový pohled na komplikovaný svět, ve kterém žijeme. Celý projekt vyvrcholí velkým finále v Gdaňsku v létě 2020.

Konkrétním cílem projektu je najít stěny, hranice a bariéry v jednotlivých evropských zemích, takové, které rozdělují společnost a brání porozumění. Pomocí uměleckých, kulturních a vzdělávacích aktivit za interaktivní asistence publika se je budeme snažit nejen odhalit, ale také rozkolísat, či dokonce zbořit.

V rámci ostravské části programu vznikne série přednášek a debat, během kterých se s odborníky pokusíme odhalit bariéry české společnosti. Na základě těchto zjištění bude vytvořeno unikátní taneční představení, které bude naše společná zjištění reflektovat a konfrontovat je s publikem. Kromě toho uvedeme islandské divadelní představení SUSS! pracující s problematikou domácího násilí. Díky Shaking The Walls vznikne v létě v Ostravě nový čtyřdenní festival divadla ve veřejném prostoru: Offenzíva.

Mezinárodní partneři projektu:

  • Gdańsk Shakespeare Theatre, Polsko
  • RaTaTam, Reykjavik Art Group, Island
  • Parrabbola, Londýn, Velká Británie
  • Grianán Theatre, Letterkenny, Irsko

www.shakingthewalls.eu

Poslední aktualizace: 17.10.2019