Spojme síly

Cooltour se snaží vytvářet příležitosti k vytváření komunit tak, aby povzbudil osobní investici lidí do místa, kde žijí. Jedním z hlavních problémů Ostravy je odliv mladých lidí z důvodu nedostatku pracovních příležitostí anebo nedostatečné atraktivity města. Cooltour podporuje spolupráci jednotlivců a skupin lidí na společných projektech tak, aby se mezi nimi vytvářely vazby. Tento cíl navíc realizujeme jak na místní, tak na mezinárodní úrovni.

Lokální spolupráce je klíčová pro město a umožní zapojení velkého množství obyvatel a mezinárodní spolupráce je mimořádně nutná a potřebná. Bez mezinárodní spolupráce nebude Ostrava nikdy na kulturní mapě Evropy.

Pokud nás chcete do něčeho zapojit, nebo máte nápad a potřebujete nás využít jako platformu k jeho realizaci, oslovte nás. Jedním z příkladů spojení jednotlivců a organizací je například projekt Zažít Ostravu jinak, na kterém spolupracuje asi 15 ostravských organizací a v současné době je realizován ve třech obvodech.